A Horse called Corona

Jos Dirix Kijk

Jos Dirix koos bij het maken van dit kunstwerk voor ander materiaal dan het hem kenmerkende en vertrouwde brons. De nieuwste Jos Dirix sculptuur is een creatie in hout. 'Sinds de vroegste jaren als kunstenaar werk ik graag met hout. Dat was op de academie al zo. Door de begrenzing van de pandemie en in de quarantaine-tijd heb ik besloten een kunstwerk in hout te creëren. In de gedwongen afzondering zat een kans. Om stil te staan en essentieel te focussen. Een periode om te bezien waar ik als kunstenaar ben. Ik koos bewust voor een waagstuk', licht Jos toe. 'Allereerst zette ik een deur in onze schuur. Daarmee beschikte ik over een nieuwe werkruimte en letterlijke afzondering. Natuurlijk ook omdat ik houtstof voorzag. Véél houtstof, want niet op de laatste plaats koos ik bewust voor een sculptuur van groot formaat´.

Corona
De impact van het coronavirus is wereldwijd. De wereld kwam tot stilstand. Onzekerheid over de verdere voortgang. Een volslagen onverwachte inslag. A horse called Corona is een houten, grote sculptuur. Een paard met het hoofd recht omhoog gericht en met gestrekt been. Herkenbaar en gelijktijdig een abstractie van het plotselinge alarm. Een paard met in de huid speelse plooien, aan de oppervlakte stevige pezen en in de diepte de gelaagdheid van planken. De sculptuur is gemaakt uit de boomstam van één lindeboom.

Sculptuur van hout
'Het hout daagt me uit en mijn model leidt me. Mijn eigen paard staat hier buiten, naast de schuur. Steeds opnieuw kan ik het voelen en zien. In hout creëren is ambachtelijk werk. Arbeidsintensief, met veel denkwerk voor de constructie en een continue oplettendheid om inventief om te gaan met het materiaal. Het modelleren blijft zoals in was en klei.
Het grijpt me totaal, ik wil uren aan de slag en ik heb nog maar drie planken. Dan is de boomstam verwerkt in de nieuwe houten sculptuur. Een opnieuw vormgegeven sculptuur uit respect voor de natuur'.

Jos Dirix Kijk

Jos Dirix Kijk

Jos Dirix sculptures