Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency

Jos Dirix maakt het achtste grote bronzen ruiterstandbeeld van Nederland. Een bijzondere opdracht van de Stichting Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency Weert.

Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency, graaf van Horne, heer van Weert, 2.60 meter hoog en 1000 kilo zwaar, is door Jos Dirix op 4 december 2018 in Gieterij Jos Boerekamps overgedragen aan de Stichting Ruiterstandbeeld Philips van Montmorency. Het ruiterstandbeeld wordt in 2019 officieel onthuld in Brussel, waar de Graaf van Horne 450 jaar geleden samen met zijn kameraad Lamoraal van Egmont onthoofd werd. Daarna reist het beeld door naar meerdere plaatsen in Europa die iets betekend hebben in zijn leven. Uiteindelijk krijgt het ruiterstandbeeld een plek op het voorhof van het voormalige kasteel Nijenborgh in het nog te vernieuwen Stadspark van Weert. Het gemeentebestuur van Weert maakt met het beeld een permanente verbinding met de historische adel van De Montmorency en haar hippische ambitie. Burgemeester Jos Heijmans is overtuigd dat dit tot in de verre toekomst lukt: ‘Het beeld is een icoon!’

Philips de Montmorency, gevat in brons door Jos Dirix, is een man van adel. Trots te paard, met rechte rug en geheven aangezicht. Ontdaan van pracht en praal, sober gekleed. Ruiter te paard. In actie. 'Het stel start zijn reis naar Brussel in het jaar 1568. Het paard houdt in, maakt zich weigerachtig in halve ophouding. De oren gespitst. Het voorvoelt wat er in Brussel staat te gebeuren. Voorvoelt de noodlottige afloop van de reis. De ruiter, op zijn beurt, neemt met een handgebaar afscheid van de Weerter burgers. Hij toont een geopende hand, een gebaar van kwetsbaarheid. Ruiter en paard tonen beide hun loyaliteit'. Jos Dirix: 'Ik ben trots op dit beeld, een beeld met de onmiskenbare signatuur van Jos Dirix Sculptures.'

Jos Dirix foto 1 Ruiterstandbeeld
Jos Dirix foto 2 Ruiterstandbeeld Jos Dirix foto 3 Ruiterstandbeeld
Jos Dirix foto 4 Ruiterstandbeeld Jos Dirix foto 5 Ruiterstandbeeld

Jos Dirix persfoto 1 Ruiterstandbeeld Jos Dirix persfoto 2 Ruiterstandbeeld Jos Dirix persfoto 3 Ruiterstandbeeld Jos Dirix persfoto 4 Ruiterstandbeeld

Jos Dirix sculptures